dinsdag 28 augustus 2012

Bimbo van BvdS is een bad trip over de decadente lustbeleving in onze populaire cultuur

Al de binnenkomst bij BIMBO verraadt dat we hier niet te maken hebben met een reguliere voorstelling. Aan de basisvoorwaarden is gemorreld; we zitten niet frontaal, gericht naar een podium, maar in een U-vorm om de spelvloer heen. En dan niet met de blik op de vloer gericht, maar kijkend naar flatscreens aan de wand. We gaan dus zitten met onze rug naar waar het allemaal te doen is, in een wat onwennige en tegenintuïtieve theateropstelling. Na een aantal cijfers over onder meer vaginale correcties bij jonge meisjes, de boodschap dat Barbie door haar gewrichten zou zakken als ze een vrouw van vlees en bloed met dezelfde proporties zou zijn, en het citaat van Baudrillard over de hedendaagse onmogelijkheid van illusie vanwege de onmogelijkheid van het reële, zet het beruchte rapnummer My Neck, My Back van Khia in. Waarin de rapster haar minnaar verzoek haar langdurig te likken, zowel haar pussy als haar crack. De toon is gezet.
Wat volgt is ruim een uur aan langzaam opbouwende en uit de hand lopende R&B-videoclipachtige beelden, opgenomen in het midden van de zaal, live uitgezonden op de flatscreens. Het zou zonde zijn die beelden te gedetailleerd te beschrijven. Wat wel verdient vermeld te worden is dat de opbouw uitstekend is. De eredienst voor onze decadentie werkt; in het begin werd zelfs mijn overwegend homoseksuele oordeelsvermogen nog geprikkeld door de dansende dames in korset. Wanneer de bewegingen en de attributen meer en meer in de sfeer van schaamteloosheid en exploitatie komen, komt het daarbij horende schuldgevoel in elk geval bij @Toneelrecensies opzetten. Ook is het interessant te merken dat in het begin het harde werk van de performers achter ons nog de aandacht trekt, we horen ze hijgen en als we ons omdraaien zien we ze zweten, maar na verloop van tijd zitten de toeschouwers als gehypnotiseerd en geboeid (als in Plato's grot?) te staren naar de afgekaderde, gefilmde 'idolen' op de tv's.
De opstelling, gecombineerd met de niet-verhalende beeldontwikkeling doet de vraag rijzen in hoeverre we hier met theater zoals we dat kennen te maken hebben, en in hoeverre met een meer museale uiting in de theaterzaal. BIMBO leent stijlmiddelen uit de genres van videokunst en installatie. En hoewel nepheid en ontmenselijking perfect binnen het thema passen, ervoer ik de afwezigheid van de worsteling van een 'echte', 'normale' vrouw met de aan haar door de beeldcultuur gestelde verwachtingen in de voorstelling wel als een gemis.
We kijken naar geobjectiveerde vrouwenlichamen, en het verdwijnen van de menselijkheid uit de lichamen in de voorstelling door middel van absurde en hyperbolische stijlfiguren is naar. En vervreemdend. Het geeft ook te denken over de triviale wijze waarop ons schoonheidsideaal zich heeft ontwikkeld. Wanneer en waarom zijn zoetigheid en de snoepwinkel metaforen geworden voor vrouwelijke seksualiteit? Vertrouwde geërotiseerde symbolen van de onschuld zoals de lolly verliezen bij BIMBO hun vertrouwdheid. En dat is misschien wel eens een keertje goed. We hebben een ontwikkeling van Lollipop van The Chordettes naar Candy Shop van 50 cent voorgeschoteld gekregen in onze populaire cultuur. Boogaerdt & Van der Schoot stellen met BIMBO de vraag hoe lang we nog de gespeelde onschuld als onschuldig kunnen beschouwen. Een actuele en relevante vraag die een beroep doet op persoonlijke waarden in een tijd van liberalisme. Spannend politiek bewegingstheater dus. Knap, en niet alleen maar leuk.
  • BIMBO is 6-8 september tweemaaldaags te zien op het TF, in Bellevue. Ga dat zien!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten